اکنون پروژه یادگیری خود را شروع کنید

  1. Home
  2. ارسال پیشنهاد

تمرین درس اجزا محدود با برنامه نویسی متلب

  • Job Duration3 تا 6 ماه
  • Project Levelسطح متوسط

مقدار پیشنهاد

(تومان ) کل مبلغی که مشتری می بیند
  • (تومان ) -

    معماریاب| هزینه خدمات
  • (تومان )

    مبلغی که دریافت خواهید کرد، پس از معماریاب| کسر هزینه خدمات
کشیدن تصاویر در اینجا